• ഫോൺ: + 86-311-80696188
 • ഇ-മെയിൽ: daniel@world-starter.com
  • സ്ംസ്൦൧
  • സ്ംസ്൦൨
  • സ്ംസ്൦൩
  • സ്ംസ്൦൪
  • സ്ംസ്൦൫
  • സ്ംസ്൦൬
  • സ്ംസ്൦൭

  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് സ്റ്റാർട്ടർ കെ.ബി. ൦൦൦൧൪൧൬൦൦൨,൨൪വ് ൫.൪ക്വ് ൯ത്

 • യൂണിറ്റ് വില: ഡോളർ 55-85 / ഭാഗം / ഭാഗങ്ങൾ
 • പേയ്മെന്റ് ടൈപ്പ്: ടി / ടി, വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ
 • ഇന്ചൊതെര്മ്: കമന്റൊക്കെ, സി.എഫ്, CIF
 • കുറഞ്ഞത്. ഓർഡർ: ൫൦പിഎചെ / ഭാഗങ്ങൾ
 • ഡെലിവറി സമയം: 30 ദിവസം
 • പോർട്ട്: ഷാങ്ഹായ്, ക്സിന്ഗന്ഗ്
 • ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശം

  ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

  അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
  ------------------------------------------------ --------------------

  മോഡൽ ഇല്ല .: 0001416002
  ഡ്രൈവിംഗ് തരം: മറ്റുള്ളവ
  നിയന്ത്രണ സിസ്റ്റം: മറ്റു
  ഡിസി ഫോം: സാധാരണ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ
  ബ്രാൻഡ്: ബൊയ
  അപേക്ഷ: മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകൾ
  ഒഇഎം: 0021515301
  വോൾട്ടേജ്: ൨൪വ്
  പവർ: ൫.൪ക്വ്
  പല്ല്: ൯ത്

  അധിക വിവരങ്ങൾ

  ------------------------------------------------ --------------------

  പാക്കേജിംഗ്: ന്യൂട്രൽ പെട്ടി ബോക്സ്
  പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി: മികച്ച നിലവാരവും
  ബ്രാൻഡ്: ബൊയ
  ഗതാഗതം: മഹാസമുദ്രം, ലാൻഡ്, എയർ
  ഉത്ഭവ സ്ഥലം: ചൈന (മെയിൻലാൻഡ്)
  വിതരണ കഴിവ്: 2000
  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: ISO9001
  എച്ച്.എസ് കോഡ്: 8511409900
  പോർട്ട്: ഷാങ്ഹായ്, നിങ്ബോ, ക്സിന്ഗന്ഗ്


  ഉൽപ്പന്ന വിവരണം

  ബോഷ് 000141002400014110090001415001

  0001415027

  0001416002

  0001416023

  0001416073

  0001416078

  0986011570

  0986013730

  1157

  1373

  ലൂക്കാസ് ല്ര്സ്൦൦൯൨൨ ല്ര്സ്൦൨൧൫൫ ല്ര്സ്൯൨൨

  LRS2155

  മാൻ 512520171815125201918151262017092

  51262017108

  51262017125

  51262017127

  51262017181

  51262019117

  51262019127

  മരെല്ലി 943252194943252210മ്സ്ര്൬൯൨

  മ്സ്ര്൭൦൨

  മെഴ്സിഡസ് 002151530100315141010031514501

  0041516001

  റിനോ 500024152150002417775000822346

  5001000061

  ഡെന്നിസ് ദ്പ്൯൯൯൨൩൧

   അപ്ലിക്കേഷൻ:

  ബ്രാൻഡ് മാതൃക ടൈപ്പ് ചെയ്യുക വര്ഷം
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും 1219 9.6 (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൦൧.൯൦൫] (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൦൧.൯൦൬] (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൦൧.൯൧൪] (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൦൧.൯൧൫ ] (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൦൧.൯൧൮] (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൦൧.൯൧൯] 03.1977-12.1984
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൨൨൨ 11.0 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൧.൯൦൫] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൪൧.൯൧൩] 07.1989-08.1994
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൨൨൨ 11.0 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൧.൯൧൪] 09.1989-07.1994
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൨൨൨ 11.0 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൧.൯൧൫] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൪൧.൯൧൭] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൪൧.൯൨൩] 09.1989-09.1993
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൨൨൨ 11.0 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൧.൯൨൬] 09.1989-07.1994
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൨൨൨ 11.0 (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൨൧.൯൦൫] 05.1982-10.1990
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൨൨൨ 11.0 (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൨൧.൯൦൬] 05.1982-12.1991
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും 1224 9.6 (എം കെ) [ഒമ്൪൦൧.൯൮൪] 02.1993-09.1996
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും 1225 15.1 (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൪൨.൯൦൭] 05.1982-12.1991
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൨൨൬ 11.0 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൧.൯൮൯] 02.1993-09.1996
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൨൨൬ 15.1 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൨.൯൦൭] 02.1990-09.1993
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൨൨൬ 15.1 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൨.൯൧൪] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൪൨.൯൨൦] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൪൨.൯൩൩] 02.1990-09.1993
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൨൨൬ 15.1 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൨.൯൨൬] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൪൨.൯൩൨] 02.1990-09.1993
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൨൨൬ 9.6 (എം കെ) [ഒമ്൪൦൧.൯൭൮] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൦൧.൯൮൯] 02.1993-09.1996
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും 1227 11.0 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൫.൯൩൩] 01.1992-07.1992
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും 1227 9.6 (എം കെ) [ഒമ്൪൦൧.൯൭൩] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൦൧.൯൮൯] 01.1992-07.1992
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും 1231 9.6 (എം കെ) [ഒമ്൪൦൧.൯൮൬] 01.1992-09.1996
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും 1234 11.0 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൧.൯൮൯] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൪൧.൯൯൩] 01.1992-09.1996
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും 1234 11.0 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൫.൯൨൩] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൪൫.൯൩൩] 01.1994-09.1996
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും 1419 9.6 (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൦൧.൯൦൫] (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൦൧.൯൧൪] 05.1975-12.1984
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൪൨൦ 10.9 (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൨൧.൯൦൫] 05.1982-10.1990
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൪൨൦ 11.0 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൧.൯൦൫] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൪൧.൯൨൩] 09.1989-09.1996
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൪൨൨ 10.9 (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൦൧.൯൦൫] 05.1982-10.1990
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൪൨൨ 10.9 (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൨൧.൯൦൬] 05.1982-10.1990
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൪൨൨ 11.3 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൧.൯൦൫] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൪൧.൯൨൩](എം.കെ.) [ഒമ്൪൪൧.൯൨൫] 06.1989-08.1994
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൪൨൨ 9.6 (എം കെ) [ഒമ്൪൦൧.൯൭൩] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൦൧.൯൭൫] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൦൧.൯൭൭] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൦൧.൯൭൮] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൦൧.൯൭൯] 02.1993-08.1994
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൪൨൪ 11.0 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൫.൯൨൪] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൪൫.൯൨൬] 01.1995-09.1996
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൪൨൪ 11.0 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൫.൯൩൮] 01.1995-09.1996
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൪൨൪ 12.8 (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൦൨.൯൧൦] (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൦൨.൯൧൧] (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൦൨.൯൧൯] 07.1975-01.1987
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൪൨൪ 9.6 (എം കെ) [ഒമ്൪൦൧.൯൭൩] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൦൧.൯൭൫] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൦൧.൯൯൪] 02.1993-09.1996
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും 1425 14.6 (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൨൨.൯൦൯] 12.1982-09.1996
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും ൧൪൨൬ 15.1 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൨.൯൧൪] (എം.കെ.) [ഒമ്൪൪൨.൯൩൨] 06.1989-09.1993
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും 1427 11.0 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൫.൯൨൬] 02.1993-09.1996
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും 1427 3.0 (എം കെ) [ഒമ്൪൦൧.൯൮൫] 02.1993-09.1996
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും 1427 9.6 (എം കെ) [ഒമ്൪൦൧.൯൭൩] 12.1987-09.1996
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും 1427 9.6 (എം കെ) [ഒമ്൪൦൧.൯൯൧] 02.1993-09.1996
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും 1427 9.6 (എം കെ) [ഒമ്൪൪൫.൯൩൬] 01.1994-09.1996
  മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ട്രക്കുകളും ബസുകളും 1428 14.6 (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൨൨.൯൦൭] (നൈജീരിയ) [ഒമ്൪൨൨.൯൧൩] 08.1973-09.1996

 • മുമ്പത്തെ:
 • അടുത്തത്:

 • 
  ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!