• දුරකථන: + 86-311-80696188
 • ඊ-තැපැල: daniel@world-starter.com
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05
  • sns06
  • sns07

  DAF එෆ් 2800 Starter මෝටර් 0001416043 24V 5.4KW

 • ඒකකය මිල: ඩොලර් මිලියන 55-85 / Piece / කැබලි
 • ගෙවීම් වර්ගය: T / T, වෙස්ටර්න් යුනියන්
 • Incoterm: නැවට පටවන, CFR, CIF
 • විනාඩි. සඳහා: 50Piece / කැබලි
 • බෙදාහැරීමේ කාලය: දින 30 ක්
 • වරාය: ෂැංහයි, Xingang
 • නිෂ්පාදන විස්තර

  නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

  මූලික තොරතුරු
  ------------------------------------------------ --------------------

  ආදර්ශ නොමැත .: 0001416043
  රියදුරු වර්ගය: වෙනත්
  පාලන පද්ධතිය: වෙනත්
  DC ආකෘතිය පොදු Starter මෝටර්
  වෙළඳ නාමය: Boya
  යෙදුමක්: DAF
  OEM: 293019
  වෝල්ටීයතා: 24V
  බලය: 5.4KW
  දත්: 11T

  අමතර තොරතුරු

  ------------------------------------------------ --------------------

  ඇසුරුම්: මධ්යස්ථ කාල්ටන් පිටුවේ කොටුව
  ඵලදායිතා: Top ගුණාත්මක
  වෙළඳ නාමය: Boya
  ප්රවාහන: සාගර, ඉඩම්, ගුවන්
  සම්භවය ස්ථානය: චීනය (චීන මහා භූමි ප්රදේශයේ)
  සම්පාදන හැකියාව: 2000
  සහතිකය: ISO9001
  සංෙක්තය: 8511409900
  වරාය: ෂැංහයි, නිංෙබෝ, Xingang


  නිෂ්පාදනය විස්තරය

  BOSCH 0001410067
  BOSCH 0001416043
  BOSCH 0986014870
  BOSCH 9000084008
  DAF 293019
  DELCO DRS1470
  DELCO DRS4870
  DELCO IM327
  DELCO IM543
  ලූකාස් LRS00945
  ලූකාස් LRS945
  VALEO 455526
  VALEO 455546

  අයදුම්පත්:

  වෙළඳ නාමය ආදර්ශ වර්ගය අවුරුදු
  DAF එෆ් 2600 11.6 [DKB1160] 02.1972-12.1973
  DAF එෆ් 2800 11.6 [DKA1160] 01.1974-08.1980
  DAF එෆ් 2800 11.6 [DKA1160] 01.1974-11.1980
  DAF එෆ් 2800 11.6 [DKS1160E] 01.1980-09.1986
  DAF එෆ් 2800 11.6 [DKS1160E] 01.1980-09.1991
  DAF එෆ් 2800 11.6 [DKS1160E] 05.1983-09.1991
  DAF එෆ් 2800 11.6 [DKS1160] 01.1974-09.1986
  DAF එෆ් 2800 11.6 [DKT1160] 01.1974-11.1980
  DAF එෆ් 2800 11.6 [DKT1160] 01.1980-09.1986
  DAF එෆ් 2800 11.6 [DKTD1160] 01.1974-09.1986
  DAF එෆ් 2800 11.6 [DKTD1160] 06.1986-09.1991
  DAF එෆ් 2800 11.6 [DKV1160] 01.1980-09.1991
  DAF එෆ් 2800 11.6 [DKV1160] 05.1983-09.1991
  DAF එෆ් 2800 11.6 [DKXE1160] 01.1980-09.1991
  DAF එෆ් 2800 11.6 [DKXE1160] 05.1983-09.1991
  DAF එෆ් 2803 11.6 [DKS1160E] 01.1980-07.1990
  DAF එෆ් 2803 11.6 [DKS1160E] 05.1983-09.1991
  DAF එෆ් 2803 11.6 [DKS1160] 01.1974-09.1986
  DAF එෆ් 2803 11.6 [DKS1160] 06.1986-09.1991
  DAF එෆ් 2803 11.6 [DKTD1160] 01.1974-09.1991
  DAF එෆ් 2803 11.6 [DKTD1160] 06.1986-09.1991
  DAF එෆ් 2803 11.6 [DKV1160] 05.1983-09.1991
  DAF එෆ් 2803 11.6 [DKXE1160] 05.1983-09.1991
  DAF එෆ් 2804 11.6 [DKS1160E] 01.1980-09.1986
  DAF එෆ් 2804 11.6 [DKS1160E] 05.1983-09.1991
  DAF එෆ් 2804 11.6 [DKT1160] 01.1980-09.1986
  DAF එෆ් 2804 11.6 [DKV1160] 05.1983-09.1991
  DAF එෆ් 2804 11.6 [DKXE1160] 05.1983-09.1991
  DAF එෆ් 2805 11.6 [DKS1160E] 05.1983-09.1991
  DAF එෆ් 2805 11.6 [DKS1160] 01.1974-09.1986
  DAF එෆ් 2805 11.6 [DKS1160] 06.1986-09.1991
  DAF එෆ් 2805 11.6 [DKTD1160] 01.1974-09.1986
  DAF එෆ් 2805 11.6 [DKTD1160] 01.1974-06.1986
  DAF එෆ් 2805 11.6 [DKTD1160] 06.1986-09.1991
  DAF එෆ් 2805 11.6 [DKV1160] 05.1983-09.1991
  DAF එෆ් 2805 11.6 [DKXE1160] 05.1983-09.1991
  DAF එෆ් 2815 11.6 [DKS1160] 06.1986-09.1991
  DAF එෆ් 2825 11.6 05.1983-09.1991
  DAF එෆ් 2825 11.6 [DKTD1160] 01.1974-09.1991
  DAF එෆ් 2825 11.6 [DKTD1160] 06.1986-09.1991
  DAF එෆ් 2825 11.6 [DKV1160] 05.1983-09.1991
  DAF එෆ් 3300 11.6 [DKX1160 ATI] 06.1985-09.1991
  DAF එෆ් 3300 11.6 [DKX1160] 06.1981-09.1986
  DAF එෆ් 3303 11.6 [DKX1160 ATI] 06.1985-09.1991
  DAF එෆ් 3303 11.6 [DKX1160] 06.1981-09.1986
  DAF එෆ් 3304 11.6 [DKX1160 ATI] 06.1985-09.1991
  DAF එෆ් 3305 11.6 [DKX1160 ATI] 06.1985-09.1991
  DAF එෆ් 3305 11.6 [DKX1160] 06.1981-09.1986
  DAF එෆ් 3305 11.6 [DKX1160] 06.1985-09.1991
  DAF එෆ් 3325 11.6 [DKX1160 ATI] 06.1985-09.1991
  DAF එෆ් 3325 11.6 [DKX1160] 06.1981-09.1986
  DAF එෆ් 3325 11.6 [DKX1160] 06.1985-09.1991
  DAF එෆ් 3600 11.6 [DKZ1160 ATI] 06.1985-09.1991
  DAF එෆ් 3603 11.6 [DKZ1160 ATI] 06.1985-09.1991
  DAF එෆ් 3603 11.6 [DKZE1160] 06.1985-09.1991
  DAF එෆ් 3604 11.6 [DKZ1160 ATI] 06.1985-09.1991
  DAF එෆ් 3604 11.6 [DKZE1160] 06.1985-09.1991
  DAF එෆ් 3605 11.6 [DKZ1160 ATI] 06.1985-09.1991
  DAF එෆ් 3605 11.6 [DKZE1160] 06.1985-09.1991
  DAF එෆ් 3625 11.6 [DKZ1160 ATI] 06.1985-09.1991
  DAF N 2826 11.6 [DKS1160] 01.1981-09.1991
  DAF N 3326 11.6 [DKX1160] 01.1981-09.1991

 • පසුගිය:
 • ඊළඟ:

 • 
  නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!